Nieuwsbrief PintoPlus

Schrijf je in en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes van PintoPlus!

Pinto verwerkt je gegevens.

Dank je wel! Tot snel!

handen kinderen

Projecten PintoPlus

PintoPlus biedt uitdagende projecten aan die verder gaan dan de reguliere schoolleerstof en die prikkelend en uitdagend genoeg zijn om in de zone van naaste ontwikkeling te belanden. De vaste structuur ondersteunt het kind in het doorlopen van de inhouden waardoor het tot leren komt.

Dezelfde taal, maar toch anders

De modules zijn geschreven door Belgische en Nederlandse schrijvers en voor de Belgische en de Nederlandse markt. De opdrachten op de website leunen aan bij spreektaal, waardoor kinderen zich meer verbonden kunnen voelen met de opdrachten. De teksten zijn veel meer in schrijftaal om meer de verdieping in te gaan en dit sluit meer aan bij de vaardigheid van het zakelijk lezen. Tijdens het schrijfproces van onze modules ondervonden de schrijvers de ludieke diversiteit in taal, zowel in uitspraak, schrijven als betekenis. Zij zien dit als een meerwaarde en verrijking van het aanbod.

handen kinderen
handen kinderen

Zijn de thema’s niet te moeilijk voor deze leeftijd?

De modules zijn geschreven om zelfstandig te doorlopen. Als een kind afhaakt, kan dit het signaal zijn dat het niet te moeilijk is maar net in de zone van de naaste ontwikkeling terechtkomt (Vygotsky) en dus op het juiste niveau werkt. Hier dient het kind ondersteund te worden in dit gevoel dat ‘het lastig is’ en kan de leraar/ouder ondersteunen door te kijken waar het kind afhaakt, waar in het proces het moeilijk gaat. Bespreek welke feed forward het kind nodig heeft om een volgende stap te kunnen maken. Dit maakt onderdeel uit van het opzet van het programma. Kinderen met goede zelfregulerende vaardigheden zullen gemakkelijker door dit proces gaan, maar kinderen die dit nog niet beheersen kunnen dit op deze wijze ontwikkelen.
De leraar/ouder hoeft niet op de hoogte te zijn van de inhoud van de modules. De ondersteuning van de leraar/ouder kan zich richten op het eventueel begeleiden van het proces.

Onderzoekspaden

Elke bouwsteen is opgebouwd uit meerdere onderzoekspaden. In deze onderzoekspaden maken kinderen kennis met complexe concepten, zoals migratie, ecosystemen of communicatie.

In een onderzoekspad gaan kinderen zich verdiepen in één onderdeel van de bouwsteen rondom het concept. Elk onderzoekspad zoomt in op een ander aspect van de bouwsteen, waardoor de leerling zijn kennis, inzichten en vaardigheden verruimt. Dit wordt gerealiseerd door het verwerken en bestuderen van informatieve teksten, filmpjes en andere visuals zoals posters, strips, tabellen en grafieken. Door de diversiteit in aanbod leren kinderen om informatie op verschillende manieren tot zich te nemen en zich eigen te maken. 

handen kinderen
handen kinderen

Leerpaden

Een spoor is een uitbreiding van een bouwsteen gericht op een specifiek thema, zoals slavernij, evolutietheorie of lyriek. Elk spoor bestaat uit meerdere leerpaden en een creëerpad. Waar de bouwsteen zich richt op de basiskennis zoals migratie, verdiept het spoor zich bijvoorbeeld in de evolutietheorie als onderdeel van de wetenschap horende bij het ontstaan van leven. Naast verdieping werkt het leerpad richting het creëerpad en worden hier opdrachten aangeboden om in het creëerpad de opdracht verder uit te kunnen werken. 

Creëerpad

Het creëerpad is het laatste onderdeel van een project. De kinderen worden hier aangezet om de opgedane kennis actief te gaan gebruiken binnen eigen creaties, zoals het ontwikkelen van een spel, een pitch ten behoeve van het samenleven van mens en apen in Ghana of het maken van een reisverslag.

handen kinderen
handen kinderen

Taxonomie van Bloom

Binnen de bouwstenen en sporen wordt ingezet op de taxonomie van Bloom. De taxonomie van Bloom wordt gebruikt om tot verschillende manieren van bevragen te komen op zes niveaus. De eerste drie niveaus onthouden, begrijpen en toepassen, zijn gericht op opzoeken en reproduceren wat ze gelezen, gezien of gehoord hebben. De laatste drie niveaus analyseren, evalueren en creëren zijn gericht op het hogere denken. Deze vragen zijn vaak onderzoeksvragen die leiden tot meningsvorming of het creëren van iets nieuws. Hier gaat het om het wendbaar gebruiken van de kennis naar een nieuwe context en het leggen van verbindingen. Het hogere denken leidt tot kritisch denken, beargumenteren en het creëren van nieuwe ideeën rondom het thema. Door het inzetten van alle onderdelen van de taxonomie van Bloom worden de kinderen geprikkeld en gestuurd om op alle lagen na te denken.

Uitgelichte items

ONTSTAAN VAN LEVEN

online

MIGRATIE

online

ECOSYSTEEM

online

COMMUNICATIE

online